mgr Janusz Kardaszyński
kierownik
Magister pedagogiki w zakresie wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Studia podyplomowe „Edukacja elementarna. Nauczyciel dziecka sześcioletniego”
Studia podyplomowe „Pedagogika Terapeutyczna, Zdolności i Twórczości”
Studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”
Kurs: Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” - certyfikat
Kurs: „Bajka terapeutyczna wspierająca rozwój osobowościowy dziecka”
Kurs: „Elementy muzykoterapii”
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Szkolenie z zakresu Psychoterapii Ericksonowskiej - "Spotkanie, zasoby, proces"
Warsztaty z zakresu Pedagogiki Marii Montessori
Udział i aktywne uczestnictwo w II Dolnośląskiej Konferencji Naukowo - Metodycznej
„Nauczyciel z pasją - szansą edukacji? - Nauczyciel dziecka sześcioletniego”
Współautorka książki „Wokół edukacji małego dziecka”
Warsztaty Pedagogika Marii Montessori Poznań 1996, 1997
Konferencja Międzynarodowa Montessori Europa - Budapeszt 2013
Polskie Dni Montessori - Warszawa 2013, Łódź 2013.
Warsztat "Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci" wg Batti Strauss
mgr Elżbieta Kardaszyńska
nauczycielka
Magister nauk politycznych
Studia podyplomowe: "zarządzanie i marketing"
mgr Krzysztof Kardaszyński
fizjoterapeuta
Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Ukończył studia drugiego stopnia z Fizjoterapii.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył studia pierwszego stopnia o specjalności Fizjoterapia.
Ukończył Kurs Terapia Ręki- jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu w Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu.
Ukończył Kurs EEG- Biofeedback I stopnia w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
Ukończył Kurs Terapeuta zajęciowy I i II stopień w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Warszawie.
Ukończył Kurs Pierwszej Pomoc Medyczna na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Ewa Olech
pielęgniarka
Absolwentka Zespół Szkół Medycznych w Legnicy. Z wykształcenia pielęgniarka.
Teresa Jesek
pomoc techniczna
Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Legnicy. Technik Ekonomista.
mgr Marta Piwowarczyk
nauczycielka
Absolwentka Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Ukończyła studia drugiego stopnia z Pedagogiki o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Absolwentka Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Ukończyła studia pierwszego stopnia z Pedagogiki o specjalności Praca socjalna.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
mgr Sylwia Jeger
nauczycielka
mgr Katarzyna Muszyńska
nauczycielka
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończyła studia magisterskie - Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia.
Dodatkowo ukończyła kurs wychowawcy i opiekuna wypoczynku oraz kurs Pierwszej Pomocy.
Kurs kwalifikacyjny zakresu oligofrenopedagogiki.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia oraz  studia magisterskie - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Dodatkowo ukończyła kurs mediatora w Stowarzyszeniu "Trialog" zgodny z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz kurs wychowawcy i opiekuna wypoczynku.
Autorka artykułów w publikacjach o tematyce pedagogicznej.