Nasze przedszkole zapewnia:
Wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną
Profesjonalną opiekę nad dziećmi
Indywidualne podejście do naszego wychowanka
Zajęcia i zabawy prowadzone zgodnie z programem MEN
Osiągnięcie dojrzałości szkolnej
Spacery i wycieczki umożliwiające poznanie zmysłowe tego, co możliwe dla naszych dzieci.
Uroczystości przedszkolne i spotkania pozwalające śledzić rozwój dziecka
Wspomaganie działań wychowawczych rodziców tj. systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w przedszkolu oraz wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych
Atmosferę życzliwości serdeczności, wzajemnego zaufania oraz odpowiedni klimat sprzyjający harmonijnemu rozwojowi dziecka.
Nasz punkt wspiera i pobudza rozwój dziecka, stwarza w dziecku nowe możliwości, wzmacnia jego uzdolnienia oraz uzupełnia oddziaływanie wychowawcze domu rodzinnego.

Programy, na których opieramy nasze działania edukacyjne:
"Razem w przedszkolu" J. Andrzejewska, J. Wierucka; program jest zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN
(DZ. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009 r.)
oraz dwa programy własne:
„O tym jak zmyślne ruchy doskonalą umysł” - program zawiera proste ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej. Dzięki tym bardzo prostym ćwiczeniom dzieci rozwijają się bardziej harmonijnie, bez zahamowań i niepotrzebnych stresów.
„Mamo jak ładnie mówię” - program zawiera zbiór ćwiczeń poprawiających artykulację narządów mowy w formie zabaw i ciekawych opowieści.
wpisowe 100 zł
OD 1.09.2014 r. CZESNE TYLKO 150 zł/mc
CZESNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM USTALANE INDYWIDUALNIE
wyżywienie 7 zł/dziennie (śniadanie,obiad, podwieczorek)
Czesne/wpisowe/wyżywienie można wpłacać na konto:
ING Bank Śląski
87 1050 1748 1000 0090 6927 6963
Przedszkole Harmonia
Do naszej „Harmonii” zapraszamy dzieci od 2,5 do 5 lat, w godz. od 6:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku
(Istnieje możliwość dostosowania czasu otwarcia i zamknięcia przedszkola do potrzeb rodziców- również w sobotę, w zależności od ilości zgłoszeń.)
W ramach czesnego oferujemy Państwa dzieciom następujące zajęcia:
Surdopedagog
Zajęcia stymulujące pracę mózgu wg. Kinezjologii Edukacyjnej 3 x w tygodniu
Kształcenie zmysłów, czynności dnia codziennego według pedagogiki Marii Montessori
Trening twórczości i zdolności
Rytmika - 2 x w tygodniu
Język angielski - 2 x w tygodniu
Zajecia logopedyczne
Biofeedback
Fizjoterapia