Głównym zadaniem naszego przedszkola jest zapewnienie naszemu dziecku profesjonalnej opieki oraz możliwości zaspakajania jego podstawowych potrzeb emocjonalnych, poznawczych i społecznych, a także ochrony jego więzi emocjonalnych.

Stworzyliśmy warunki umożliwiające optymalny i harmonijny rozwój we wszystkich sferach aktywności.
Odpowiednio dobrana kadra w naszej „Harmonii” sprawująca opiekę nad Waszą pociechą umożliwi rozpoznanie jej potrzeb, zdolności oraz podejmowania działań profilaktycznych, stymulujących prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Odpowiednio dobrane metody i formy w pracy z dzieckiem umożliwią prawidłowe rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, wrażliwości zmysłowej oraz doskonalenia procesów pamięci i uwagi.
Zapewniamy spokojną i domową atmosferę, profesjonalizm, kwalifikacje oraz kompetencje osobiste i społeczne wychowawców naszych dzieciaczków. Jesteśmy w stanie zaspokoić indywidualne potrzeby naszych milusińskich. Dzięki współpracy z Państwem, wzmocnimy w dziecku wiarę w siebie oraz poczucie, że jest akceptowane i ważne. Tworząc przy tym okazje i możliwości osiągania przez nie sukcesów.
Dla dzieci o szczególnych potrzebach, zatrudniamy specjalistów umożliwiających dzieciom osiągnięcie optymalnego rozwoju we wszystkich sferach tj. umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i wolicjonalnej. Zajecia indywidualne oraz grupowe prowadzimy również w Ogródzie Zabaw i Terapii.